Info k TUF-STEEL a Detektomerům

TUF-STEEL

Tuf-Steel® představuje zcela unikátní materiál na bázi nepigmentovaného PTFE a pasivované nerezové oceli třídy AISI316L, který je výsledkem vlastního vývoje společnosti Rubber Fab.
Těsnění vyrobené z tohoto materiálu jsou ideální pro aplikace s extrémními teplotami jako jsou např. parní potrubí, transport horkých olejů apod.
Ideální do provozů, kde je vyžadována chemická odolnost, používá se časté CIP/SIP, případně v aplikacích pro WFI. S garantovanými minimálně 500 parními cykly tento typ materiálu těsnění výrazně převyšuje životností a odolností standardní typy těsnění z elastomerů, nebo perfluorelastomerů (FFKM,FFPM).
Materál Tuf-Steel je určen do velmi těžkých podmínek:

 • 500 CIP/SIP cyklů
 • Vynikající stabilita v expanzi/kontrakci s minimální teplotní expanzi
 • Vynikající chemická odolnost
 • Vynikající pevnost
 • Neproniká do vnitřního prostoru potrubí
 • Nepředstavuje překážku v proudění
 • Udržuje těsnící vlastnosti v deltaT procesech
 • Detekovatelný detektorem kovů a rentgenovým inspekčním zařízením
 • Nepřilnavý povrch
 • Bez pigmentace
 • Pasivováno pro zabránění koroze
 • Ultra nízká absorpce
 • Teplotní rozsah -200C do 280C

  Můžeme zajistit zakázkovou výrobu nestandardních prvků a součástí z tohoto materiálu

Tuf-Steel® je certifikován podle těchto standardů

• U.S. Pharmacopeia Class VI Certification
• Cytotoxicity Criteria
• USDA and 3-A Sanitary Standards
• Current Good Manufacturing Practices (CGMP)
• ASME-BPE Standards
• Animal Derived Ingredient Free (ADI Free)
• FDA CFR 21, 177.1550 compliant

DETEKTOMERY

Ucelená řada produktů detekovatelných detektorem kovů a rentgenovým
inspekčním systémem.
V současné době je takřka každý potravinářský provoz vybaven zařízeními pro zajištění finální kvality výrobků pomocí detektoru kovů nebo rentgenovými inspekčními systémy. Tyto zařízení plní svou funkci velmi dobře při detekci kontaminantů pro které jsou navrženy tj. kovové, nebo dostatečně husté jako např. sklo, kamení apod. Ve výrobním procesu se velmi často vyskytují technologické prvky tzv. elastomery (mající schopnost se účinkem vnější síly výrazně deformovat a poté opět zaujmout původní tvar) a to ve formě nejrůznějších těsnících prvků. Tyto elastomery jsou vzhledem k své nízké elektrické vodivosti a nízké měrné hustotě prakticky nedetekovatelné ani těmi nejvýkonnějšími detekčními systémy. Naše společnost vám nabízí jednoduché řešení americké firmy RUBBER FAB Technologies group ve formě DETEKTOMERŮ, které nahrazují standardní těsnící elastomery a garantují jejich detekci pomocí detektoru kovů a rentgenových inspekčních systémů.

Aplikací detektomerů dojde k výraznému zvýšení efektivity vašich současných detekčních systémů o detekci elastomerů, která by za normálních okolností nebyla vůbec možná. Detektomery jsou detekovatelné již od 1mm3.


Dostupnost v těchto materiálech
• Tuf steel
• NBR
• Silikon
• FKM fluoroelastomer
• EPDM