Detektomer O-kroužky

Kategorie:

Popis

Celá řada kovových detekovatelných / rentgenově kontrolovatelných O-kroužků.

Postupem času a opakovaným čištěním, sterilizací a manipulací během čištění zařízení se mohou komponenty používané v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém zařízení a potrubí degradovat.

Jak se o-kroužek degraduje, existuje vysoké riziko odlomení fragmentů materiálu, což má za následek kontaminaci produktu, stažení produktu, ztrátu produktu a nákladné prostoje.

Řada produktů Detectomer® společnosti Rubber Fab se vyrábí za použití sloučenin FDA a 3A. O-kroužky lze najít pomocí systémů rentgenové kontroly a detekce kovů a magnetických separátorů. Fragmenty Detectomer® lze snadno detekovat, což umožňuje systému rychle odmítnout kontaminovaný produkt, což umožňuje výměnu opotřebovaných elastomerů bez velkých nákladů nebo nákladných prostojů.

Materiál