Detektomer profilové kroužky

Kategorie:

Popis

Čtyřhranné kroužky jsou jedinečné o-kroužky s jedinečným profilem, který zdvojnásobuje těsnicí plochu tradičního o-kroužku.

Tato konstrukce také poskytuje nižší tření a protože má  čtvercový profil, může odolat spirálovému kroucení.

O-kroužky z gumy Fab Detectomer® splňují a překračují normy stanovené zákonem o modernizaci bezpečnosti potravin.

Jsou detekovatelné pomocí rentgenových inspekčních systémů a systémů detekce kovů a také pomocí magnetických separátorů, čímž se snižuje nákladná ztráta produktu a stahování z trhu.

Ke stažení